Program PFRON _SAM Mieszkanie dla absolwenta

StartOgłoszeniaProgram PFRON _SAM Mieszkan...

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje bardzo atrakcyjny dla osób z niepełnosprawnościami program mieszkaniowy z pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”, Mieszkanie dla absolwenta.
Jest to inicjatywa, która polega na rozwiązaniu jednego z najbardziej istotnych problemów, tj. braku mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.
Celem obu programów jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością.
W ostatnim czasie zostały wprowadzone do programu korzystne dla osób z niepełnosprawnościami zmiany.


Skorzystaj na nowych zasadach z dofinansowania do wynajmu mieszkania lub domu w ramach programu Mieszkanie dla Absolwenta nawet przez okres 60 miesięcy.
▪ Chcesz rozpocząć samodzielne i niezależne życie po zakończeniu edukacji ale nie masz własnego mieszkania?
▪ Jesteś pełnoletnim absolwentem, który w ciągu ostatnich 3 lat ukończył naukę?
▪ Nie jesteś absolwentem ale opuściłeś rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą?
▪ Rozpocząłeś już pracę lub aktualnie jej poszukujesz, w miejscu swojego aktualnego zamieszkania a nawet poza miejscem swojego zamieszkania?
▪ Posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu umiarkowanym w przypadku niepełnosprawności narządu słuchu?

Jeśli tak, możesz uzyskać dofinansowanie do wszystkich ponoszonych przez Ciebie kosztów wymienionych w umowie najmu mieszkania lub domu, spełniającego Twoje indywidualne kryteria dostępności.

Dofinansowanie obejmuje zarówno okres poszukiwania pracy, jak również rozpoczęcia zatrudnienia – maksymalnie przez 60 miesięcy.
Maksymalna wysokość pomocy zależna jest od lokalizacji wynajmowanego mieszkania.

(na przykład, wynajmując mieszkanie w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania do wynajmu w II kwartale 2024 r. wyniesie – 1.721,00 złotych. To samo mieszkanie w Łodzi będzie dofinansowane w wyższej kwocie, jeśli ON porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 2.335,00 zł. Z kolei, wynajmując mieszkanie w Warszawie maksymalna kwota dofinansowania do wynajmu w II kwartale 2024 r. wyniesie – 2.692,00 zł. To samo mieszkanie w Warszawie będzie dofinansowane w wyższej kwocie, jeśli ON porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 3.653,00 zł.)

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składasz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Sprawdź jak uzyskać w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla Absolwenta dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia pod adresem: Mieszkanie dla Absolwenta

Z maksymalnymi kwotami dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania zapoznasz się pod adresem: Kwoty dofinansowania

Mieszkanie dla Absolwenta
Mieszkanie dla Absolwenta

Jak dojechać?

Zobacz kampus