Rekrutacja

StartRekrutacja
Rozwiń
Rekrutacja osób z niepełnosprawnością na studia

  1. Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym dostępne są na stronie Działu Rekrutacji

  2. Kandydaci będący osobami z niepełnosprawnościami podlegają tym samym warunkom i trybom rekrutacji co kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym za wyjątkiem zapisów w Uchwale Senatu nr 37/2020 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji uwzględniających potrzeby kandydatów będących osobami z niepełnosprawnością lub przewlekle chorymi ubiegających się o przyjęcie na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – uchwala_nr_37_2020_1_1_.pdf (791 KB)
    Załącznik nr 1 zal_1_Kwestionariusz_rejestracyjny_dla_niepelnosprawnych_kandydatow_na_studia.pdf (609 KB)
    Załącznik nr 2 zal_2_Zgloszenie_potrzeby.pdf (572 KB).

  3. Nie istnieje żaden system dodatkowych punktów z tytułu niepełnosprawności;

  4. Jeżeli kandydat będący osobą z niepełnosprawnością nie może dokonać rejestracji w systemie rekrutacji online Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wówczas powinien zgłosić się osobiście do Działu Rekrutacji GUMed w celu dokonania przez osobę asystującą (pracownika Działu) niniejszej rejestracji;

  5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się z zapytaniem do Działu Rekrutacji lub Biura ds. Studenckich.
checklist-1622517_1280.png

Jak dojechać?

Zobacz kampus